Napadlo vás někdy, proč když máte zdroj tepla nezávislý na elektrické síti, nemůžete topit při výpadku proudu? Máte-li navíc kotel na tuhá paliva nebo krbovou vložku s teplovodním výměníkem, musíte při výpadku elektřiny přestat okamžitě topit, jinak hrozí vážná havárie. Příčina je zjevná – bez proudu se zastaví oběhové čerpadlo a voda v trubkách přestane proudit. Většina topných systémů na tuhá paliva v sobě skrývá značné riziko. Pokud majitel nepřestane v kritické situaci topit, může dojít ke zničení kotle i rozvodů. Zálohování funkce klasických oběhových čerpadel je problematické. Prvním profesionálním řešením na trhu je český výrobek CP-201. Překvapením je, že s revolučním nápadem přichází firma Jablotron, která se dosud specializovala na výrobu alarmů.
„Bezpečnost a komfort bydlení patří do stejné kategorie,“ vysvětluje Dalibor Dědek, ředitel holdingu Jablotron. „Když může bez proudu spolehlivě fungovat alarm, proč by nemělo běžet oběhové čerpadlo,“ dodává.

Základem sestavy CP-201 je unikátní energeticky úsporné čerpadlo, které používá speciální synchronní elektromotor na 12V. Při výpadku sítě je čerpadlo napájeno přímo z akumulátoru a nevznikají žádné ztráty způsobené převodem napětí. Díky tomu může topný systém fungovat až 24 hodin bez elektřiny. Sestava navíc obsahuje zálohovaný regulátor směšovacího ventilu. V praxi to znamená, že při výpadku napájení pokračuje nejen cirkulace vody, ale funguje též řízení její teploty na požadovanou hodnotu. Systém také provádí automatickou kontrolu všech částí a dokáže včas upozornit na případnou závadu (např. ztrátu kapacity akumulátoru, mechanické zablokování čerpadla, poškození senzorů teploty, apod.). Závada je indikována akustickým signálem a zároveň zobrazením příčiny na displeji. Na havarijní situaci může upozornit siréna nebo textová zpráva na mobil z připojeného GSM hlásiče.

Zálohované čerpadlo CP-201 je vhodné pro ústřední vytápění s kotlem na tuhá paliva (nebo s krbovou vložkou), pro systémy topení z akumulační nádrže a pro soustavy solárního ohřevu. Cena výrobku se přitom pohybuje na úrovni standardního oběhového čerpadla.

Úspěšnému uplatnění novinky na trhu navíc nahrává připravované nařízení EU, které od ledna 2013 předepisuje používat v topných systémech energeticky úsporná čerpadla. Produkt z Jablonce má nejen velmi nízký příkon, ale navíc funguje i při výpadku sítě.

Na vývoji čerpadla se podílela Technická univerzita v Liberci a Technická univerzita v Žilině.